Vad som utmärker ett performance är att det sker här och nu. Performancekonsten uppstod i en bildkonsttradition men har också likheter med dans, teater och musik. Ett performance är en konstart som inte går att replikera. Det utgör inte en representation av någonting så som en tavla, staty eller ett videoverk utan är någonting här och nu.

När uppstod performance konsten?

De första performancekonstnärerna verkade i början av 1900-talet. Inspirerade av futurismen, dadaismen och surrealismens ifrågasättande av konstvärldens normer och ideal ville man hitta någonting nytt. Performancekonsten började som ett utforskande. Termen performance myntades inte förrän på 1950-talet. Under 1960 och 70-talet var framför allt performances som politisk konst populär.

Vad skiljer performance från dans eller teater?

Eftersom performancekonsten ofta använder sig av kroppsliga uttrycksmedel som dans och teater kan det ibland vara svårt att skilja dem åt. Till skillnad från en teaterföreställning som har ett lineärt narrativ använder sig performancekonsten av en icke-konventionell berättarteknik. Det kan vara att skapa en situation eller miljö med sin kropp eller tillsammans med publiken. Konstverket utgörs alltså av en viss tid, en viss plats och situation som uppstår under performancets gång. Det kan vara en korsning mellan bildkonst, skulpturkonst, dans, teater och litteratur.