Det som skiljer teckning från målerikonst är framförallt dimensionerna. Till skillnad från måleri, försöker tecknaren inte framställa en tredimensionell bild med hjälp av olika sammansättning av färger. Teckning är ett tvådimensionellt medium där en bild framställs med hjälp av linjer, punkter och ytor. Att rita en teckning är något som människan har gjort sedan urminnes tider och något de flesta av oss gjorde som barn. Anledningen till teckningens populäritet kanske ligger i dess uttrycksfulla, lättillgängliga och tvådimensionella enkelhet.

Material

För att rita en teckning används vanligtvis material som blyertspennor, kritor, tusch, bläck eller teckningskol. Grunden som används för att teckna på är ofta ett vanligt papper, teckningsblock eller kartong, kanvas eller till och med läder eller plast. Nuförtiden används även digitala ritplattor eller surfplattor för att skapa en teckning. En svart griffeltavla eller en whiteboardtavla kan användas för att illustrera någonting eller skapa en tillfällig teckning.

Tekniker och motiv

Precis som med måleri, har även teckning olika tekniker och motiv som kan användas för att skapa en bild. Några vanliga sådana är;

Kalkering

Tekniken går ut på att man ritar konturerna på en redan existerande form genom ett tunt papper. Det finns olika åsikter om denna teknik ska klassas som konst eller inte. Oavsett om kalkering är konst eller inte, är det många gånger ett utmärkt hjälpmedel för att kopiera en bild eller få ett grepp om formen på ett objekt.

Entopic graphomania

Denna tecknarteknik uppfanns av surrealisterna som ett sätt att upptäcka det oväntade och okända. Tekniken går ut på att tecknaren tar en bit papper, till exempel ett gammalt kopieringspapper, skräppost, tidningsurklipp eller en sida ur en bok. Linjer dras sedan mellan olika fläckar, linjer, eller andra element på pappret som fångar blicken. På detta sätt skapas en teckning.

Serieteckning

En tecknad serie berättar en historia med hjälp av tecknade bilder i rutor som följer efter varandra. Ibland illustreras händelseförloppet med hjälp av pratbubblor och ibland endast med bilder.

Satirteckning

En satirteckning är en typ av serieteckning med ett humoristiskt motiv. Syftet är ofta att förlöjliga eller håna någon eller något i syfte att väcka en tankeställare eller föra fram ett politiskt budskap. Satirteckningar kan lätt röra upp mycket känslor .

Krokiteckning

Ordet kroki kommer från det franska ordet ’croquis’ och betyder skiss. I krokiteckning tecknas en levande modell av i olika poser. Syftet är att studera människokroppen och hur den är formad, rör sig och uttrycker sig. Därför är modellen traditionellt naken. Modellen stannar i varje position i allt ifrån några sekunder till flera minuter och tecknaren gör an snabb skiss.