En skulptur är ett tredimensionellt konstverk. Till skillnad från bildkonstverk har skulpturen en fysisk närvaro i rummet i form av en materiell volym. En skulptur kan vara format ur en rad olika material som sten, trä, glas, metall eller lera, textil m.fl. Det finns heller inga begränsningar på vilken form en skulptur har. Det finns en mängd olika typer av skulpturer men några av de vanligaste är;

Fristående skulptur

Denna typ av skulptur står fristående i det utrymme där den placerats. Den är omgiven av ett tomrum och kan beskådas från alla håll av åskådaren. Detta kan vara en staty, statyett, byst, ryttarstaty och många fler.

Relief

En relief är inte fristående utan upphöjd ur en yta som ofta är slät. Denna typ av staty ska därför beskådas framifrån. Den kan vara formad eller uthuggen från till exempel en vägg eller mur.

Funna objekt

Ett konstgrepp där ett objekt, som egentligen haft ett annat ändamål, ställs ut i ett museum som skulpturkonst. Detta var en del av dadaist rörelsen på 1910-talet och det mest kända verket är Flasktorkaren från 1914. Verket har ofta tillskrivits Marcel Duchamps men mycket tyder på att det egentligen skapades av Elsa von Freytag-Loringhoven.