En staty skiljer sig ifrån bildkonst i det att den tar en fysisk, tredimensionell form i rummet. Skulpturens historia är antagligen lika lång som människans. Redan under istiden tillverkades nämligen statyetter och reliefer i form av människor och djur. Människan har på så sätt alltid haft behov av att avbilda och skapa.

Förhistorisk tid

En plats och tid där statyer spelade stor roll var forntida Egypten. Den hade en viktig, religiös funktion då porträttstatyn var platsen där den dödas själ skulle vistas här på jorden. I antika mellanöstern utmärkte assyrierna sig för sina låga reliefs som skildrare kungar, realistiska jakt- och djur skildringar. Antikens Grekland och romarna är också speciellt kända för sin häpnadsväckande skulpturkonst.

Medeltiden

Under medeltiden var det framförallt i kyrkorna där skulpturkonsten blomstrade, även om den tidens människor snarare betraktade skulpturerna som ett hantverk. Med olika strömningar som gotiken under 1200-talet och renässansen på 1400-talet kan vi än idag skåda många av dessa skulpturer, krucifix och reliefer på altarskåp.

Samtiden

Från 1800-talets realism och impressionism, ledd av bland annat Auguste Rodin, följde expressionism och mer abstrakt skulpturkonst på 1900-talet. Dessa rörelser gav vika för en mer surrealistisk rörelse i mellankrigstiden, ledd av bland annat Pablo Picasso. Ända fram till idag fortsätter skulpturkonsten att utvecklas och förändras.